Ucube karar durduruldu

29 Haz 2018

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Arif Sağ başkanlığındaki Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyum atanmasını hukuksuz olduğuna hükmetti. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararında, “İdarenin Kanun’da uyarı yolu işletilmeksizin denetim yetkisinin kullanılabileceği ikinci bir yol öngörüldüğü şeklindeki iddiası yerinde görülmeyerek, usulüne uygun olarak 2 kez uyarı yazısı tebliğ edilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verdi.
MESAM yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ ise yaptığı açıklamada, “Mahkeme Bakanlığın almış olduğu bu ucube kararı durdurmuştur. Bu noktada mahkeme bizim taleplerimizi haklı bularak, görevden alma ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak ne yazık ki bu karar genel kurul olup bittikten sonra elimize geçti. Bu noktada bizim ne kadar haklı olduğumuzun, MESAM’a ekibimizle birlikte ne kadar doğru emek sarf ettiğimizin kamuoyu tarafından bilmesini istiyorum” dedi .

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi ise, mahkeme sürecinin devam ettiğini ve nihai kararın sonunda çıkacağını söyleyerek, “Bir iki hafta öncesine kadar Coşkun Sabah, Recep Ergül ve Fuat Güner önderliğindeki ekip, ellerinde ‘Adalet İstiyoruz’ yazılı pankartlarla basın toplantısı düzenliyorlardı. Kendi hukuksuzluklarını görmezden gelerek, sanki kendileri mağdur edilmişçesine adalet arayışına girmişlerdi. İşte buyurun size adalet! Mahkeme, yapılan bu hukuksuz uygulamayı durdurdu” dedi.

İSTANBUL


Etiketler :