Nerduş Deresi özgür aksın

18 Nis 2021

Nerduş Deresi’nin kömür ve doğa kıyımlarıyla kirletildiğini söyleyen KESK Şırnak Şubeler Platformu yaptığı çağrıyla herkesi bölgede uygulanan güvenlik politikalarıyla gerçekleştirilen kıyıma karşı direnmeye çağırdı

Yusuf Özdemir

Şırnak Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, Şırnak’ta bulunan Kömür Ocakları’ndan kaynaklı Nerduş Deresi’nin kömür akmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, uzun yıllardır yerel şirketlerin işlettiği kömür ocaklarının halka herhangi bir kaynak sağlamadığına işaret edildi.Kalekollar ormanları yok ediyor

Yıllarca güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalıştırılan işçilerin emeklerinin de sömürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Şırnak’ın doğasının tümden yok edilmek istendiğinin farkında olduklarının altı çizildi. Açıklamada, son dönemlerde açılan kömür ocakları ile Cudi’nin köstebek yuvasına çevrildiği kaydedilerek, “Güvenlik adı altında yapılan kalekollarla binlerce hektarlık ormanlık alanlar yok edilmiştir. Binlerce endemik bitki türü, yok olmakla karşı karşıya olan hayvan türünün bu talandan etkilendiğini görmekteyiz. Cudi ve eteklerinde yapılan bahçecilik, tarım, hayvancılık ve Koçerlik gibi geçim kaynakları neredeyse yapılamaz hale getirilmiştir” vurgusu yapıldı.Nerduş toplumsal hafızadır

Silopi’de kurulan termik santralin çevresinde bulunan tarım alanlarını çoraklaştırdığı hatırlatılan açıklamada, “Hayvancılık faaliyetlerinin yapılmadığı, kansere yakalanma yaşının yirmilere indiği, kadınların düşük yapma oranlarının arttığı ve anne-bebek ölümlerinin arttığı unutulmamalıdır” ifadelerine yer verildi. Nerduş dersinin hafıza oluşturduğu ifade edilen açıklamada, “Halkın dinlenme ve piknik alanı olduğu, çevre köylere içme suyu sağladığı, güzergâhtaki köylerin sulama amaçlı kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, müdahale edilmediği takdirde çok ciddi bir ekolojik yıkıma neden olacağı gözler önündedir” denildi.Mücadelemiz sürecek

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Vatanseverlik maskesi ile halkın doğal kaynaklarını hortumlayanlar da, bu tür kişiliklere sahip çıkan yerel işbirlikçilerin de neler yapmak istediklerinin farkındayız. Her zaman halkımızın özgür ve sağlıklı yaşamından taraf olan bizler, halkımızın yaşamını gasp edenlere, sağlıksız bir yaşamı dayatanlara, halkın geçim kaynaklarını sömürenlere karşı mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘Çölleşmeye yol açtılar’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan KESK Şırnak Şubeler platformu Kadın Sekreteri Serap Ok, insansızlaştırma politikasının uygulandığını belirterek, “Kalekol ve barajlar uygulanan genel güvenlik politikasının devamıdır. 10 yıllık süre zarfında bölgede birçok yerde çölleşmeye varan tahribatlar yaşatıldı” dedi. İnsanların binyıllardır bu bölgede yaşadığını ancak bu politikalarla askeri yığınak yapmak için bölgenin insansızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Türkiye’de gerçekleştirilen benzeri uygulamaların altında ekonomik talanın yattığını ifade eden Ok, “bölgede ise bunun temel nedeni güvenlik politikaları olmakla beraber, ekonomik alanda da bir sömürü yaşanıyor” dedi.Halkın doğayla bağını kesiyorlar

KESK şubeler platformundan Murat Özbey’de bölgede uygulanan politikaların çok yönlü olduğunu ifade etti. Barajların her yerde elektrik ve sulama amaçlı yapıldığını ama bölgede böyle olmadığını belirtti. Bölgede kurulan barajların güvenlik amaçlı olduğunu belirtti. Bölgenin kömür bakımından Türkiye’de ikinci büyük rezerv alanına sahip olduğun belirten Özbey,  “Buna rağmen halka gitmesi gereken gelirlerin belirli çevrelere gittiği ve belli çevrelerinde sadece bu kaynakları almak için Şırnak’a geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Şırnak halkı bu ocaklardan bir fayda göremediği gibi istihdam alanı da yok” şeklinde konuştu. Halkın doğayla bağının kesilmek istendiğini ifade eden Özbey, buna karşı direneceklerini ifade etti. bu tür saldırılara karşı yalnızca KESK olarak değil geniş bir örgütlenme geliştirdiklerini belirten Özbey, bu mücadelenin ancak halkla başaracağına dikkati çekti.

ŞIRNAK


Etiketler : Kömür ocakları, KESK,