...
Eren Keskin
Kadın kurtuluş mücadelesi

Kadına yönelik şiddetin en yoğun yaşadığı yerler ise gözaltı merkezleri ve cezaevleri… Tüm yasal değişikliklere rağmen, işkence ve cinsel işkence uygulanmaya devam ediyor. Birçok cezaevinde, girişte “çıplak arama” dayatması var