Kadın ve derinleşen yoksulluk

26 Kas 2021

Toplumsal cinsiyet perspektifiyle bütçe yapılmağı için kadınlar işsiz, güvencesiz ve emek sömürüsüyle yaşlı, engelli, çocuk bakım işlerinde yani daha fazla sömürü, daha fazla eşitsizlik içerisinde yer almaktadır. Örgütlü kriz, örgütlü şiddeti getiriyor. İşsizlik kadınların sorunu ve çözümü de yine kadınların üzerine bırakılıyor. Kadınların idare etmesi bekleniliyor

Dilşad Canbaz

Kapitalist, neoliberal politikaların ülkemizde sözcülüğünü yapan AKP-MHP iktidarı, ülkede bir avuç sermayedarı ve yandaşı rant uğruna koruyup kollayıp daha fazla zenginlik sağlamakta, işçiye, emekçiye ise daha fazla yoksulluk vermektedir. İktidarın yönetememe krizi ekonominin çöküşüne gitmekte. TL’nin değer kaybettiğini, döviz kurunun yükseldiğini, piyasaların alt üst olduğunu, ülke ekonomisinin gelmiş olduğu durumu, yoksulluğun derinleştiği ve yaşamsal ihtiyaçların her gün zamlandığını görüyoruz. Derin ekonomik krizin, yoksulluğun yükünü yine kadınlar çekiyor.

Pandeminin başladığı süreçlerde en çok işten çıkarılanlar ya da uzaktan çalıştırılanlar kadınlardı. Yani kapitalist sistemin her kriz döneminden en fazla biz kadınlar etkileniyor ve tercih ediliyoruz. Bunun sebebi toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, kadının başat sorumluluğu ve görevi aileye bakmakla yükümlü olması, yaşlı, çocuk, engelli ve ev bakım işlerinin kadının omuzlarında olmasıdır.

Patriarkal sistemin yaratmış olduğu sorun kadınları yoksullaşmayı ve yoksul yaşama mahkûm ve mecbur bırakıyor. Olağan durum olarak da işten çıkarılması görülmekte ya da uzaktan çalışma da tercih edilmesi ile ülkedeki yoksulluğun başını kadınlar çekiyor. Tarlada, fabrikada, tekstilde, atölyelerde, hizmet sektöründe ve sağlık gibi birçok sektörde ciddi bir emek sömürüsüyle karşı karşıya kalıyorlar. Güvencesiz ve sigortasız işlerde çalışıyorlar. Bu iş kollarından emekli olma şansları zaten söz konusu değilken, tarlada mevsimlik tarım işçisi kadınların barınacağı yerler bile yok. Yani yaşamın her alanında kadınlar eşitsizliğe karşı eşitlik mücadelesi veriyorlar.

Tam da bu dönemde parlamentoda bütçe görüşmeleri yapılıyor, asgari ücretin ne kadar olacağı, ülke ekonomisinin gelir gideri, sermayeye ve savaşa ne kadar pay ayrılacağı yani bütçe ne kadar olacak sorusu merak ediliyor. Peki bu bütçelemede kadınların payına ne düşecek? Ekonomiye baktığımızda krizin derinleştiğini görmekteyiz. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi kadınlar bütçeden pay almıyorlar. Kadının isminin dahi geçmediği bir bütçe yapılıyor.

Toplumsal cinsiyet perspektifiyle bütçe yapılmağı için kadınlar işsiz, güvencesiz ve emek sömürüsüyle yaşlı, engelli, çocuk bakım işlerinde yani daha fazla sömürü, daha fazla eşitsizlik içerisinde yer almaktadır. Örgütlü kriz, örgütlü şiddeti getiriyor. İşsizlik kadınların sorunu ve çözümü de yine kadınların üzerine bırakılıyor. Kadınların idare etmesi bekleniliyor. Yıllardır kadınlar yoksulluğa alıştırılmış, sofrada ekmeğin olmadığı, ekmeğin kadından mesul olduğunu ve mesuliyetinin de kadına yüklendiğini biliyoruz.

Sistem krizin yükünü kadınların omuzuna yüklüyor ve kadının emeğini yeniden üreterek emeğini görünmez kılıyor. İşsizliğin, yoksulluğun, derin ekonomik krizin çıkmazında kadınların yaşamlarını nasıl en asgari düzeyde iyileştirme yapılmalı, kadınların talepleri neler olmalı?

-Bakım emeğinin, ev içi emeğinin, çocuk yaşlı bakımının toplumsallaşması gerekiyor.

- İstihdam politikalarının oluşması gerekiyor.

-Sosyal politikaların kadın üzerinden düzenlemesi gerekiyor.

- Ev eksenli çalışan kadınların sağlık sigortalarının ödenmesi gerekiyor.

- Kadın sığınaklarının sayısının artırılması gerekiyor.

- Ev içi emek veren kadınların primlerinin bütçeden ödenerek emekli olmalarının sağlanması gerekiyor.

Kadınları yoksulluğa, yoksunluğa, işsizliğe ve krize mahkûm edenlere, emeğimizi gasp edenlere, örgütlü krize, örgütlü şiddete karşı eşitsizliğin karşısında alternatiflerimiz var; yeni yaşamı inşa etme, yeni yaşamı kurma gücümüz var. Bu gücü kadın mücadelesinden birlikte, ortak örgütlü gücümüzden, kadın dayanışmamızdan alalım.

*HDK Kadın Meclisi Üyesi

 

 

Kadınların Sözü

Kadınların Sözü


Etiketler : Dilşad Canbaz, Kadınların sözü,