Diyarbakır Barosu: CHP ‘Güvenlik Soruşturması’nı AYM'ye taşısın

19 Nis 2021

Diyarbakır Barosu, kamuoyunda fişleme yasası olarak bilinen ve Meclis'ten geçen ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması’ kanunun iptal edilmesi için CHP'den AYM’ye başvurmasını istedi

Olağanüstü Hal (OHAL) sırasında Kanun Hükmünde Kararnameyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından geçirilmesi uygulamasının yasalaşmasına ilişkin Diyarbakır Barosu yazılı açıklama yaptı. 

OHAL'in sona erdirilmesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve AKP-MHP oylarıyla Meclis'te kabul edilen kanunun maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelerle içerik olarak benzer olduğu ifade edilen açıklamada, "Yasal düzenleme içerik itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinde belirttiği hak ihlaline yönelik tespitlerini maalesef aynen barındırmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasıyla değerlendirme komisyonlarının teşekkül tarzı dikkate alındığında ve yetisi bakımından takdir marjının ileri derecede geniş tutulduğu ve dolayısıyla kanunilik ve eşitlik ilkelerini açık bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir" denildi.

Kişisel verilere sınırsız erişim!

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması faaliyeti kapsamında kamu idaresine, kamu görevine girmek isteyen kişiye ait kişisel verilere sınırsız bir şekilde erişme ve bu verileri toplama, sınıflandırma, işleme ve değerlendirme imkânı verildiği kaydedilen açıklamada, "Bu yasal düzenleme şeffaflık, hukuki öngörülebilirlik, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, kamu görevine katılma hakkının ihlali anlamına geldiği gibi, ayrıca bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerin alınması, kaydedilmesi ve kullanılmasına imkan vererek özel hayata saygı ile kişisel verilerin korunmasını isteme haklarını sınırlayan ve hatta iptal eden bir düzenlemedir" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa’ya aykırı

Düzenlemenin ulusal ve uluslararası mevzuatta aykırılığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yasa kapsamında, irtibat, iltisak ve eylem birliği gibi hukuki açıdan muğlak kavramlarla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağı, bilgilere ilgililerin itiraz etme imkânının sınırlandırılması, değerlendirme komisyonunun oluşum şekli itibariyle keyfiyeti engellemediği, hukuki güvenlik hakkını sağlamadığı görülmektedir. Bu nedenle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına, işlenmesine yönelik temel ilke ve güvenceleri sağlayıcı düzenlemelere yer verilmeksizin kişisel bilgilerin alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa’nın 13. ve 20. maddeleriyle bağdaşmamaktadır."

AYM'’ye taşınsın

Açıklamada, CHP'nin yasamın iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasının talep edildiği açıklama, şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Barosu olarak, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile tanınan birçok temel hak ve özgürlüğün ihlaline sebep bu yasanın; Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi önüne iptal istemiyle taşımasını talep ettiğimizi ve yasanın uygulama sürecini de yakinen takip edeceğimizi kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."

 

DİYARBAKIR


Etiketler : CHP, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması, Diyarbakır Barosu, AYM,