Danıştay da hukuku yok saydı

22 Eyl 2021

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının iptali için kadınların yaptığı başvurulara çok geç ve olumsuz cevap verdi. EŞİK, ‘Danıştay kadınların    hayatlarıyla oynuyor’ dedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart gece yarısı, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini sağlayan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilme kararı verildi.

Kadınların büyük tepkisini çeken karara karşı sokaklarda haftalarca süren eylemler yapıldı. Eylemlerin yanı sıra başta kadın örgütleri olmak üzere STK’ler, partiler, sendika ve barolar Danıştay 10. Daire’ye kararın iptali için başvuruda bulundu.

Fakat Danıştay, yüzlerce başvuruyu aylar geçmesine rağmen sonuçlandırmadı ve İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı 1 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca kadının erkek ve devlet şiddetine karşı en büyük güvencelerinin başında gelen Sözleşme kaldırıldıktan sonra kadın katliamlarında, taciz ve tecavüz saldırılarında büyük artışlar yaşandı.

Danıştay ne yapmak istiyor?

Eşitlik İçin Kadın Platformu da (EŞİK), İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına karşı Danıştay’a başvuran kadın örgütlerinden biri. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı başvurulara Danıştay’dan ancak şimdi cevap alan EŞİK, bu duruma tepki göstererek bir açıklama yayımladı.

“Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi Davalarında Ne Yapmak İstiyor?” başlığıyla yaptığı açıklamada EŞİK şöyle dedi:

“1 Temmuz yaklaşırken yürütmeyi durdurma talepleri konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği için EŞİK Platformu’ndan kadınlar 24 Haziran’da Danıştay’a ek dilekçe vererek yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine Danıştay, Meral Akşener’in açtığı iptal davasında 28 Haziran 2021 günü yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararı verdiğini açıkladı” denildi.

İtiraz hakkı engellendi

200’e yakın dosyada da benzer şekilde ret kararının verildiğini, bu kararların davayı takip edenlere ve avukatlarına gönderilmediği ve dosyaya konulmadığına yer verilen açıklamada, “Bu açıklamanın yapıldığı 28 Haziran 2021 tarihinden bu yana geçen 84 günde dosyalara konmayan ret kararları sonunda 20 Eylül günü diğer dosyalarda da tebliğ edilmeye başlandı. 84 gün boyunca verdiği ret kararını yazmayan Danıştay 10. Dairesi dava açanların yürütmeyi durdurma konusunda verilecek karara zamanında itiraz hakkını da geciktirmiş oldu. Danıştay 10. Dairesi kadınların hayatları ile oynadığı yetmiyormuş gibi asgari bir hukuk devletinde olması gereken usul işlemlerini de yok saydı” ifadelerine yer verildi.

‘Politik pazarlık yapıldı’

EŞİK açıklamada, yürütmeyi durdurma taleplerine Sözleşme’nin yürürlükten kaldırıldığı 1 Temmuz’dan aylar sonra, 20 Eylül günü cevap verilmesini de eleştirerek, hukuk devleti ilkesinin yargı makamlarınca dahi umursanmadığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yanı sıra Sözleşme’den çıkış sürecinin hukukla değil siyasi pazarlıklarla yürütüldüğünün farkında olduklarını belirten EŞİK, şöyle devam etti: “Danıştay’daki dava sürecinde de son anda mahkeme heyetine 2 yeni üye atanması; 2 üyenin karşı oylarına rağmen kararın oy çokluğu ile kadınların aleyhine çıkartılması; bu konuda ilk ve tek tebligatın İyi Parti Genel Başkanı’na yapılması; diğer tüm davacıların kararlarının aylarca bekletildikten sonra tebliğ edilmesi de politik pazarlık süreçlerine göre hareket edildiğini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Kararınızı açıklayın

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin de İstanbul Sözleşmesi’nin feshi nedeniyle açtığı yürütmeyi durdurma talepli davası Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay’ın kararı 2 üyenin kabul oyuna karşılık 3 üyenin ret oyuyla verildi. Dernek, verilen karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dernek, “İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının iptali nedeniyle dernek olarak Danıştay’a açtığımız yürütmeyi durdurma davası, oy çokluğuyla reddedildi” diyerek yürütmeyi durdurma talebine ‘kabul’ oyu kullanan üye hakimlerin karar özetlerini paylaşıma açtı.

İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte

Danıştay’ın acilen Sözleşme’den çekilmesine dair açtıkları iptal davalarında esasa dair karar vermeye davet ettiklerini vurgulayan EŞİK, açıklamada son olarak talepte bulundu: “Danıştay’ın Türkiye ve dünya kamuoyunu daha fazla oyalamaya, Türkiye kadın hareketinin İstanbul Sözleşmesi için verdiği hukuki mücadelenin önünü tıkamaya hakkı yok. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. Sadece çıkış işleminin iptali için açılan davalar henüz sonuçlanmadığı için değil, 6251 sayılı onay yasası hala yürürlükte olduğu için de yürürlüktedir. Meclis’te oybirliği ile kabul edilmiş olan 6251 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmadığı için sözleşme iç hukuk normu olarak Anayasa’nın 90. maddesi gereğince tüm içeriğiyle yasa olarak yürürlüktedir ve yine aynı madde gereğince bu hükümlerin anayasaya aykırılığı dahi ileri sürülemez.” 

KADIN SERVİSİ


Etiketler : İstanbul Sözleşmesi,