Bölge barolarından ortak deklarasyon

25 Kas 2021

Türkiye Barolar Birliği genel kurul seçimi öncesi ilkeler bazında anlaşan bölge baroları, ortak deklarasyon yayınladı.
 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 4-5 Aralık tarihinde yapılacak TBB seçimli genel kurul öncesi bölge barokarını kapsayan 16 Baro Başkanı  ve TBB Delegeleri ile 21 Kasım’da Diyarbakır’da toplantı yaptı. Yapılan toplantı ardındanbölge ortak ilkeler üzerinde anlaşan barolar, bir denklerasyon metni yayınladı.

Barolar, deklerasyonda TBB Genel Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu adaylarından beklentilerini ortaklaşa hazırladıkları ilkeler çerçevesinde şu maddeler halinde sıraladı:

“1- TBB’nin hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan hakları ihlalleri konusunda aktif bir tutum alarak bu konuda inandırıcı bir tutumu ortaya koymalı, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı aktif bir sorumluluk ve çalışma içinde olunmalı ve özelikle de İstanbul Sözleşmesi sahiplenmeli,

2- Hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca; gerek ulusal gerekse uluslararası yargı kararlarının hayata geçirilmesi için mücadele etmeli, AİHM’nin Demirtaş ve Kavala kararları başta olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler uyarınca alınan uluslararası yargı makamlarının vermiş olduğu kararların uygulanması için aktif bir tutum almalı,

3- Demokrasinin vazgeçilmez temel ilkesi olan “seçme ve seçilme hakkını” ortadan kaldıran halk iradesi ve egemenliğini yok sayan kayyım atamalarına son verilmesi için ve yasama dokunulmazlıklarının kaldırılarak milletvekillerinin tutuklanmalarına karşı açık ve etkin bir tavır almalı,

4- Avukatların ve meslek örgütü olan baroların faaliyetleri nedeniyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda Baroların ve avukatların hiçbir ayrım yapılmadan sahiplenilerek hukuki süreçler takip edilerek destek verilmeli,

5- Temel toplumsal meselelere (Kürt meselesi), farklı inanç gruplarının(Alevilerin ve diğer inanç gruplarının) yaşadığı sorunlar konusunda duyarlı olunması, sorumluluk üstlenilerek çözüme katkı sunacak çalışmalar için adımlar atamayı, din ve vicdan özgürlüğü hususunda toplumun  değerleri ile barışık ve bu değerlere saygılı bir anlayışın egemen olmasını esas almalı,

6- Kimden gelirse gelsin “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını” tehdit eden söylem ve uygulamalara karşı bir hukuk kurumu olmanın sorumluluğu ile açık bir tutum içerisinde olunmalı,

7- Türkiye Barolar Birliği kaynaklarI, barolar arasında  ayrım gözetilmeden ihtiyaçlarına göre adil olarak kullanılmalı,

8- Avukatlık mesleğinin kazanımlarına ve örgütlülüğüne zarar veren “çoklu baro” gibi düzenlemelere karşı net bir tutum alınmalı,

9- Avukatların sorunlarına çözüm arayışı içinde olan ve özellikle avukatların mesleklerini icra ederken yargı makamları ve diğer idari makamlar nezdinde yaşadıkları sorunları çözecek aktif bir tutum alınmalıdır.

Bölge seçimi yapıldı

Bölgede yapılan Baro seçiminde görev “Belirlenen bu ilkeler ışığında; seçim sürecinde aktif bir pozisyon alınması (bu sürecİ yürütmek üzere Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik ve Adıyaman Barosu Av. Bilal Doğan görevlendirilmiştir) ve bu ilkeleri önceleyen bir TBB için,  Bölgeden Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve  Denetleme Kurulu için aday belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan seçimler sonucu Diyarbakır Barosu delegesi Av. Ahmet Özmen ve Muş Barosu delegesi Av. Abdulbaki Çelebi’nin TBB Yönetim Kuruluna; Ağrı Barosu delegesi Av.Ali Artuk’un TBB Disiplin Kuruluna; Adıyaman Barosu delegesi Av. İrfan Vurucu’nun TBB Denetleme Kuruluna aday gösterilmesine ve adaylarımız ile birlikte hareket etmeye karar verilmiştir” denildi.

Kaynak:MA


Etiketler : TBB, Bölge baroları,