AKP'nin vergi yapılandırmasında Covid-19 cezaları yok

24 Eki 2020

AKP’nin vergi yapılandırmasını içeren 5 maddelik düzenlemesinde, Covid-19 nedeniyle verilen cezalar kapsam dışı bırakıldı. HDP ise KYK borçlarının da silinmesini içeren 4 önerge sundu

AKP, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne  5 maddelik vergi yapılandırmasına dair madde ekledi.

AKP’nin torba yasaya eklediği ek maddelere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil edilecek alacaklara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz gecikme cezası gibi fer’i alacaklar kapsama alındı.  Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen alacaklar (adli para cezaları hariç) ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil edildi.

İdari para cezaları kapsam dışı

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 nedeniyle verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları bu kapsama dahil edilmedi.

Hesaplanacak tutardan yüzde 25 indirim

Yine eklenen düzenlemede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özele idarelerine, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının hangi şartlarda yapılandırılacağı düzenlenmiştir. Buna göre; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan, vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi alacaklar düzenleniyor. Buna göre yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 25 indirim yapılacak. Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlunun başvuru sırasında 6,9,12, veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

İşsizlik Fonu’ndan yararlanmanın kolaylaştırılması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri, torba yasaya eklenmesi için dört adet önerge sundu. HDP verdiği önergelerle, gençlerin KYK borçlarının silinmesi, İşsizlik Fonu’ndan yararlanmanın kolaylaştırılması, pandemi başında kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesi ve sulama birliklerine üye çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesi taleplerinde bulundu.

ANKARA

 


Etiketler : vergi yapılandırma, Covid-19, önerge, akp, hdp,