Boğaziçi Üniversitesi Senatosu gasp ediliyor

16 Haz 2021

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, üniversite senatosu toplantısına dikkat çekti ve 'Seçilmiş Senatörlerimizin Yanındayız' diyerek kampüsten ayrılmadı. Akademisyenler açıklamalarında, üniversitelerinin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılmak istendiğini, atanmış yönetimin üniversite senatosunu atamalar ve görevlendirmeler aracılığı ile işlevselsizleştirmeye, fakülte ve enstitülerin senatoda gerçek anlamıyla temsil edilmesini engellemeye çalıştığını ifade etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her iş günü 12:15’te gerçekleştirdikleri nöbetlerinin 111. sini bugün gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde bir sosyal medya kampanyası başlatarak, bugün saat 14:00’da başlayan Boğaziçi Üniversitesi Senatosu toplantısına dikkat çeken ve “Seçilmiş Senatörlerimizin Yanındayız” mesajları paylaşan akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde “Seçilmiş Senatörlerimizin Yanındayız” dövizleri taşıdılar, nöbetin ardından ellerindeki dövizleri Rektörlük binasının önüne bıraktılar.

Ödül kutlandı

Devam etmekte olan senato toplantısı bitene kadar kampüsten ayrılmayacaklarını ifade eden akademisyenler, senato toplantısı başlamadan önce diğer bileşenler ile bir araya gelerek 12 Haziran günü İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir törenle aldıkları, "İnsan Hakları, Adalet ve Özgürlükçü Demokrasi İçin Acil Eylem" temalı Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’nü kutladılar.

Ödülü paylaştılar

İHD İstanbul Şubesi’ndeki törene katılan ve Boğaziçi Üniversitesi Bileşenleri adına ödülü alan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kuban Altınel, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Nazlıcan Doğan, Eğitimsen Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilciliği’nden Esra Şener ve Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi'nden (BUİM) 12 Haziran günü gerçekleşen törende ödülü alan Nurbanu Pekol adına Elçin Üner ödülü tüm bileşenler ile paylaştılar. 

Toplantı sonrası açıklama

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısının ardından bir kamuoyu duyurusu yaptı. Akademisyenler açıklamalarında, üniversitelerinin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılmak istendiğini, atanmış yönetimin üniversite senatosunu atamalar ve görevlendirmeler aracılığı ile işlevselsizleştirmeye, fakülte ve enstitülerin senatoda gerçek anlamıyla temsil edilmesini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu Gasp Ediliyor diyen Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri çıklaması şöyle: "Bilimsel olarak özgür, akademik açıdan özerk, şeffaf ve hesap verebilir olması gereken bir kamu araştırma üniversitesi olan kurumumuzun, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşan senatosu, 2 Ocak 2021’de  üniversitemize bir rektör atandığı günden beri gasp edilmeye çalışılıyor.

Telafisi zor

Temel sorumluluğu üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak olan senatomuzun, özgür ve özerk olarak çalışabilmesi, atamalar, görevlendirmeler ve vekaleten yürütülen görevler gibi yollarla engelleniyor. Bu süreçte siyasî saiklerle alınmaya çalışılan kararlar ile bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne telafisi zor, geri dönülmesi güç zararlar verilmeye çalışılıyor. 

Ortadan kaldırılmaya çalışılıyor

YÖK seçilmiş dekanımızı göreve atamıyor; atanmış rektör, kendini ve kendi atadığı rektör yardımcısını dekan vekili olarak öneriyor. Bu önerinin ardından bahsi geçen atamalar, YÖK tarafından zaman kaybetmeden gerçekleştiriliyor. Atanmış rektör, seçilmiş enstitü müdürlerimizi görevlerine atamıyor, kendi atadığı rektör yardımcılarını enstitü müdürü vekili olarak görevlendiriyor. Rektör yardımcısı görevine atanmış kişi senato toplantılarında, hem Rektör Yardımcısı, hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü vekili, hem de Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü vekili olarak bulunuyor; tek bir kişinin üç farklı birimi temsilen senatoda bulunması yoluyla, fakülte ve enstitülerimizin senatoda gerçek anlamda temsil edilmesi engelleniyor.

Demokratik olarak işleyen bir sistem, senatoda sayısal çoğunluğu sağlamak için suiistimal ediliyor, özgür ve özerk üniversite ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Geleceğe kastediliyor

Bütün bu yapılanlar, sadece değerli bir kamusal kazanım olan Boğaziçi Üniversitesi’ne değil, ülke gençliğinin geleceğine kasteden girişimlerdir. Bir kamu araştırma üniversitesi olarak, tüm tarihi boyunca öğrencilerine dünya çapında nitelikli bir eğitim sunmaya odaklanmış kurumumuza yönelik bu saldırıları, ülke kamuoyuyla paylaşmayı görevimiz olarak görüyoruz. 

Boğaziçi'ne sahip çıkma çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi halkın malı olan kamusal bir değerdir; üniversitemizin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılma çabalarını, senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz,  özgür ve özerk üniversite idealimizden, 2012 yılında senatomuzun kabul ettiği etik ve akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi, mücadelemize destek vermeye, ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz."

HABER MEKEZİ


Etiketler : Akademisyenler, ihd, Boğaziçi Üniversitesi, Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü,