Etiket: Zeynel Kete

Aleviler ve ahlakî politik tutum

Rıza Toplumu’nda verilen ikrar biat ve kulluk değildir, hakikat ve özgürlük arayışında yâr olanı seçmektir. Bu hakikatten hareketle Rıza Toplumu ...

Demokratik siyaset ve Alevilerin rolü-I

Adalet ve demokrasi için toplumsal ikrarlaşma

Kavramlar, kelimeler ve kuramların düalist bir yanı vardır; gerçeği açığa çıkardıkları gibi, gerçeği inkâr etme, üstünü örtme, hakikatinden uzaklaştırmanın araçları ...

Demokratik siyaset ve Alevilerin rolü-I

Muhannete muhtaç olmamak

Tarihin derinliklerinden var olamayan bir hakikat güncelde var olamaz. Güncel yaşamdaki her hakikat arayışı mutlaka bir tarihe dayanır, zamansız ve ...

Rıza Toplumu hakikati dertlere dermandır

Günümüz kapitalist uygarlık sisteminde bireylerin kendi kendilerine yeter hale gelmekten çıkarılması amaçlanmamaktadır. Birey kendi kendine yetmeyeceği inanınca itaat etmeye de ...

Bilginin inşa zemini toplumdur

Günümüzde bilimsellik adına birey, toplum ve doğaya ait ne varsa parçalanmış bölünmüştür. Bilimsellik adına parçalanan ve bölünen aslında hakikatin kendisidir. ...

Bir siyaset tarzı olarak Maraş katliamı

İmparatorluk kadroları tarafından kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti, çok kültürlü bir coğrafyada tekçi ulus devlet anlayışının kodlarını esas alınca, beraberinde birçok ...

Sayfa1 /2 1 2