Paris'te kadınlar kürtaj hakkı için yürüdü

26 Eyl 2021

Paris'te yüzlerce kadın, kürttaj hakkına yönelik saldırıları protesto etmek için sokağa çıktı. Kadınlar, 'Kadına yönelik şiddeti yasaklayın, kürtajı değil' dedi

"Avrupa'da Kürtaj: Kadınlar karar verir" adlı kadın platformunun çağrısı ile Paris Tenon Hastanesi önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, kürtaj hakkına yönelik saldırıları protesto etti ve taleplerini dile getirdi. 

Tenon Hastanesi kürtaj ünitesi kapatılan ama ve verilen kararlı mücadele sonrası 2011 yılında tekrar hizmete açılan bir hastane. Bu nedenler kadınlar Tenon Hastenesi önünde toplanarak kürtaj hakkı için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sağlık krizi ile birlikte sağlık sektöründe yaşanan personel yetersizliğinin kürtaj ünitelerini daha çok etkilediğini ve büyük oranda eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Yatak sayılarının azaltıldığı ifade edilen konuşmada, bugün hastanelerde yaşanan temel sıkıntının bütçe ayrılmaması ve personel yetersizliği olduğunu belirtildi.

Talepler sıralandı

Yapılan konuşmada talepler şöyle sıralandı; yasal kürtaj süresinin uzatılması, personel alınması, ebelere kürtaj izni verilmesi, doktorların vicdanı ret tercihinin kaldırılması, doğum kontrol yöntemlerinin ve kürtajın herkese ücretsiz yapılması, kapatılan kürtaj ünitelerinin yeniden açılması ve yeterli bütçe ayrılması. Ayrıca başka bir konuşmacı; jinekolojik muayenelerde kadına ve bedenine yönelik tacizlerin sonlandırılması için gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Tenon Hastanesinde çalışan ve kadın platformunda yer alan hemşire, kürtaj ünitesinin yeniden açılması için verdikleri mücadeleyi ve kazanımlarını aktardı.

Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) "Benim bedenim benim kararım", "Kadına yönelik şiddeti yasaklayın, kürtajı değil" yazılı döviz ve bayraklarıyla, NPA ise "Patriarkal sistemi ve kapitalizmi devirelim" pankartıyla eylemde yerini aldı.

Grevci ebeler eylemde yer aldı

Eylem Trousseau Hastanesi doğumevinin önünden yapılan konuşmalarla devam etti. Cuma gününden beri grevde olan Ebeler adına yapılan konuşmada, mesleğin zorluklarına, ücret düşüklüğüne ve her şeyden önce mesleklerinin yeterince değer görmediğinin altı çizildi. Konuşmada "Ebelerin talepleri yerine getirilmediği koşullarda 7 Ekim günü tekrar grevde olacağız" diye belirtildi. Cuma günü başlayan grev Pazar akşamına kadar devam edecek.

Ulusal Ebeler Birliği'nin (ONSSF) Cuma günü başlattığı Pazar günü sona erecek greve katılımın yüksek olduğu bildirildi.

PARİS


Etiketler : kürtaj hakkı,