...
Bianca Pessoa
Feminist Barış İnisiyatifi: Orduya tek yeşil çözüm, ordunun olmamasıdır

ABD ordusu, dünyanın her yerindeki toplulukları ABD rejimi altında olmaya zorlayan ataerkil ve emperyalist bir aygıt... Sorunlar feminizmin gündemine giriyor çünkü ABD’nin askeri operasyonlarından ilk etkilenenler kadınlar ve çocuklar