İznik’e Yeni Şafak operasyonu mu?

14 Haz 2018

Yeni Şafak gazetesinin sahibi olan Albayrak Grubu’nun İznik Gölü kıyısında kurmak istediği kâğıt fabrikasına karşı kazanılan dava, Baro Başkanı Altun’a göre Yeni Şafak gazetesinin yayınları sonrası tersine döndü

İznik Gölü kıyısına AKP iktidarının ilk icraatlarından biri olan Cargill’in kurulması sağlanmıştı. Aynı mesafede yine tarım arazileri üzerine ve gölün kıyısına şimdi de bir kâğıt fabrikası kurulmak isteniyor. Bursa Barosu tarafından, Bursa’da İznik Gölü’ne 540 metre mesafede Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. A.Ş.’ye kâğıt fabrikası kurabilmesi için yapılan plan değişiklikleri ile ÇED raporlarının iptaline yönelik mahkeme kararları, idari yargıya yapılan siyasi baskı sonucu tersine döndüğü açıklandı. 2003 yılı sonrası AKP iktidarı ile yakınlığı sayesinde her geçen gün büyüyen Albayraklar Grup şirketlerinden biri olan Varaka Kağıt’ın, İznik kıyısına kurmaya çalıştığı fabrikaya karşı tepkiler ise büyüyerek sürüyor.

Proje iptal edilmişti

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bursa İli, Orhangazi ilçesi, İznik Gölü yakın mesafe koruma alanında, (göle uzaklığı 540 metre olan) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Değişikliği 02 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır. Plan değişikliğinin amacı, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. A.Ş.’ye 174.000 ton/yıl kapasiteli kâğıt üretimi yapacak bir tesisin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Tesise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03 Mart 2014 tarih ve 3380 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiştir. ÇED olumlu kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde iptal edilmiş ve bu karar Danıştay 14. Dairesi tarafından onanıp; kesinleşmiştir.”

Heyet değişti

Altun, “Önce plan değişikliği yapılıp; bundan sonra ÇED işlemlerinin başlatılması gerekirken; ÇED başvuru dosyası 27 Ağustos 2013 tarihinde Bakanlığa sunulmuş. ÇED sürecindeki halkın katılımı toplantısı 08 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır” ifadesini kullandı. Albayrak Turizm Seyahat A.Ş.’nin kendinden ve bakanlıktan emin olduğunu ve bu nedenle ÇED süreci için plan değişikliğinin gerçekleşmesini bekleme gereği duymadığını belirten Aytun, “Plan değişikliği Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından, İznik Gölü Havzası Koruma İlkeleri’ne ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmiş; Bakanlık ve şirket kararı temyiz etmiştir. Danıştay 6. Dairesi bu kararı 3/2 onamıştır. Onama kararı üzerine Bakanlık ve şirket bu kez aynı daireden karar düzeltme isteminde bulundu. Ancak önce onama yönünde oy kullanan bir üye, hiçbir gerekçe göstermeden bozma yönünde oy kullandı” dedi.

Albayrakların reddi hakim talebi

Altun, “Bursa 2. İdare Mahkemesi bozmaya uymuş ve plan değişikliği yapılan bölgede bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapıp; bilirkişi raporu hazırlatmıştır. Bilirkişi raporu ayrıntılı ve birçok hukuki ve bilimsel nedenle plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu yönünde rapor düzenlemiştir. Dava karar aşamasında iken, Albayrak Turizm Seyahat A.Ş. vekilleri, 14 Mayıs 2018 tarihinde Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı hakkında reddi hakim dilekçesi vermişlerdir” dedi. Reddi hakim kararında ise Yeni Şafak gazetesinin yakıştırma haberleri etkili olduğu belirtiliyor. Konuya dair Baro Başkanı’nın sözleri ise şöyle, “Albayrak Grubu’na ait Yeni Şafak gazetesinde, söz konusu hakimle ilgili FETÖ’cü yakıştırması yapılan haber için açılan tekzip davasıdır. Bunun üzerine mahkeme başkanı davadan çekildi ve bu karar da başkanın katılmadığı heyet tarafından kabul edilmiştir. Bu baskı başkanın davadan çekilme kararının heyet tarafından kabulünde de çok açık olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

BURSA


Etiketler :