Gemlik büyük bir şirkete mi satılacak?

30 Haz 2018

Gemlik’in deprem riski gerekçesiyle ormanların yok edilip açılacak alana taşınma kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kentin yerinden taşınması sonrası ise, eski kent ve körfezin büyük bir şirkete verileceği iddiaları Gemliklilerin ana gündemi

Bursa’nın Gemlik ilçesi geçtiğimiz yılın sonuna doğru taşınacağına dair yayınlanan KHK kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan düzenleme kapsamında Gemlik’in yeni yerleşim yerleri belirlendi. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin bulunduğu Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer aldı. Bu kapsamda Gemlik ilçesi için uygun görülen yeni yerleşim yerinin 266,05 hektar orman arazisi olduğu öğrenildi. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un Geçici 25. maddesine dayanılarak Gemlik sırtlarındaki ormanlık alanlar Orman Genel Müdürlüğü’nce orman sınırları dışına çıkarılarak hazineye devri sağlanıp alan açıldı. KHK’nın 25. maddesinde, “Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tasarrufuna geçer” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama Bakanlığın her türden yağma projesine yol açarken, kullandığı kalıp cümlelerden biri. Yani ilim ve irfan sonucu elde edilmiş bir veri olmadığı kalıptan anlaşılıyor.

Boşaltılan Gemlik ne olacak?

Gemlik halkının sahibi olduğu konutlara zorla el koyulacağı anlaşılıyor. Taşınacak alanda inşa edilecek olan TOKİ’nin ucube binaları ile Gemliklinin deniz kıyısında oturduğu evlere fiyat biçme işi ise Bakanlığa ait. Yapılan açıklamalarda ucube binalar için Gemliklilerin minik bir fark ödeyeceği ifade ediliyor! Gemlik Belediyesi bu açıklamayı 2017 yılı Aralık ayında yapmış ve minik farkın 50 ila 100 bin lira arasında olacağını belirtmişti. Gemlikliler, son 7 ayda yaşanan ekonomik krizin bu mini farkları en az ikiye katlayacağı belirtiyorlar. Sosyal bir işmiş gibi gösterilen Gemlik’in taşınması, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan kentsel dönüşümlerin bir parçası. Gemlik’te yaşayan ve bu sürece tepki gösteren birçok kişi, “Amaç insanları depremden korumak olsaydı, yaşadığımız evlerin olası depreme karşı yerinde dönüşümü yapılması gerekmezmiydi” diye soruyor. Gemlik’te tartışılan en önemli konu ise, Gemlik Körfezi’nin büyük bir şirketin hizmetine verilecek iddiası. İddiada, Gemlik’i alan şirketin, büyük marinalar ve büyük bir liman inşa edeceği belirtiliyor.

EKOLOJİ SERVİSİ


Etiketler :