Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları: Irkçı temelde suç işleyen kişiler cezasız bırakılmamalı

01 Ağu 2021

Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileye yönelik katliamı protesto eden Diyarbakır İslami STK’ler, kutuplaştırıcı dil ve nefret söylemlerininin endişe verici boyutlara çıktığına dikkat çekti

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileye yönelik katliama ilişkin MAZLUMDER Diyarbakır Şubesi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan MAZLUMDER Diyarbakır Şube Başkanı avukat Mahmut Aytekin, mağdur aileye yönelik “koruma kararı” alınmasına rağmen bu olayın gerçekleşmesine tepki gösterdi.

Asıl failin henüz yakalanmadığını belirten Aytekin, “Ancak idari makamların ve kolluk güçlerinin bu tür olaylarda gerekli güvenlik önlemlerini alma konusundaki isteksizliği veya etkin yargısal faaliyette bulunulmaması da bu katliamlara zemin oluşturabilmektedir” dedi.

Türkiye’de siyasi partiler dâhil olmak üzere tüm kesimler arasındaki kutuplaştırıcı dil ve yaygınlaşan nefret söylemlerinin endişe verici boyutlara ulaştığına dikkati çeken Aytekin, “Herkesi bu önyargılı dilden vazgeçmeye, kutuplaştırıcı, nefret söylemini terk etmeye davet ediyoruz. Bir arada yaşama kültürünü güçlendiren, toplumsal barışı sağlamaya yönelik insani dil ve ortamın geliştirilmesi için çaba sarf etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Aytekin, İslami STK’ler olarak taleplerini ise şöyle sıraladı:

“*Olayın Kürt etnik kimliğine mensubiyetinden kaynaklanan ırkçı - nefret suçu kapsamında mı işlendiği yoksa iki komşu aile arasındaki adi bir suç olup olmadığı etkin bir şekilde Adli makamlarca soruşturulmalı, Fail/faillerin biran önce yakalanarak cezalandırılmaları gerekmektedir.

* Valilik ve Adalet Bakanlığı dâhil olmak üzere, olayın etnik veya ideolojik bir gerekçeden kaynaklanmadığına dair ön kabullerinin, soruşturmanın henüz sürüyor olması dikkate alındığında açıkça hatalı olup, soruşturmanın selametini ihlal etmektedir.

* Yetkilileri, olayın münferit bir olay olduğu ön kabulünü bir tarafa bırakarak; aşırı sağcı kişi veya grupların, fail/faillerle bağlantılarının olup olmadığı araştırılmalıdır.

* Toplumsal kutuplaştırmayı arttırıcı nefret söylemi ve nefret suçu işleyen yetkililer dâhil tüm kişiler hakkında etkin soruşturmalar yapılmalı, ırkçı temelde suç işleyen kişiler cezasız bırakılmamalıdır.

*Koruma tedbiri olan bir ailenin 7 ferdinin ağır bir katliama maruz kaldığı dikkate alındığında, adli ve idari makamların / denetleme görevi olan amirlerinin ağır kusuru olduğu görüldüğünden, bu kişilerin açığa alınmalı ve soruşturma sonucunda hak ettikleri cezalara çarptırılmaları gerekmektedir.

* Herkesi, aklıselim içerisinde durmaya, provokatör kışkırtmalarında olabileceği bu tür olaylar sonrası sağduyulu olmaya davet ediyoruz.”

DİYARBAKIR


Etiketler : Meram Katliamı,