Çoklu baro teklifi Meclis’te: Ayrıntılar belli oldu

30 Haz 2020

AKP, baroların seçim yapısını değiştirmeyi öngören ve tepkilere neden olan 28 maddeden oluşan çoklu baro teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu

AKP, çoklu bora düzenlemesini içeren “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”'ni Meclis Başkanlığı’na sundu. Çoklu baro teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "28 maddeden oluşan teklifi Meclis Başkanlığı’na sunduk. Baro oluşmasında 2 bin sayısını çok önemsiyoruz” dedi.

Ayrıntılar netleşti

Teklifin ayrıntıları da belli oldu. Teklif, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebinin herhangi bir baroya yapılabileceğini öngörüyor. Mevcut yasada ise herhangi bir baro değil “o yer barosu” olarak geçiyor.

Teklifin diğer bir maddesinde ise aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde stajın ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusu o ildeki herhangi bir baroya yapılabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdının staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenmesi gerekecek.

Teklif, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartının aranmayacağı yönünde bir düzenlemeyi de öngörüyor. Düzenlemede aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.

Teklif, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanıyor. Madde ile “keyfi uygulamaların önlenmesi” amaçlandığı ileri sürülüyor.

Yeri TBB tahsis edecek

Düzenlemede, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer TBB’ye tahsis edilecek ve TBB ayrılan bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecek.

Avukatlar hakkında soruşturma

Teklifte, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacağına yer verildi. Teklifte, denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirildi.

Kesenek indirimi

Teklif, mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneğini, beş yıl süreyle yarı oranında alınacağını öngörüyor.

Herhangi bir baroya kayıt olunabilecek

Düzenlemede, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacağını düzenleniyor. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde, avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim kurulu tarafından düzenlenebilecek.

2 bin avukatla baro kurulabilecek

Düzenleme, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baronun kurulabilmesini öngörüyor. Madde ile aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde baroların TBB tarafından, tüzel kişilik kazanma tarihi esas alınmak ve birden başlanmak suretiyle o ilin adıyla numaralandırılacağı teklifte hükme bağlandı.

Mevcut düzenlemede ise aynı ilde birden fazla baronunu kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılıyor. Aynı zaman da baro genel kurulları tekli veya çifti yıllarda yapılabiliyor. Ancak yeni düzenlemede, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılmasını öngörüyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçilebileceğini öngörüyor.

Teklife göre, her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB genel kurulunda temsil edilecek.

Kongre için 25 baro şartı

Teklifte, TBB genel kurulunun baro seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılmasını öngörüyor. Yapılan değişiklikle TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, 10 yerine, 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanıyor. Ayrıca, gerek TBB Yönetim Kurulunun gerekse 25 baronun talebi üzerine yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının kanunda TBB Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılabileceği ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, TBB organları için seçim yapılamayacağı teklifte düzenlendi.

Teklife göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme o ildeki avukatlar arasından eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulması ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Seçimler

Teklife göre, görev sürelerine bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, TBB Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Düzenleme, birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esasların TBB tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterileceğini öngörüyor. Teklifte, birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecek.

ANKARA


Etiketler : Çoklu Baro, meclis,